Påbygg og utstyr

Vi opplever ofte å sitte igjen med løse påbygg. Dette i fra biler som går på eksport men også på biler som blir innkjøpt for andre oppgaver enn det den er bygget med. Aktuell påbygg blir også kjøpt inn til lager. 


Krokkasser, flak, kranflak - finnes som regel på lager.