VDL Groep

Siden 1999 har VDL Containersystemen vært en del av VDL Groep. VDL Groep har hovedkontor i Eindhoven, Nederland, og er et internasjonalt industrikonsern med fokus på utvikling, produksjon og salg av busser, chassier og andre ferdige produkter. Det er en sammensetning av fleksible, selvstendige selskaper, hver med sin egen spesialitet. Styrken i VDL Groep ligger i gjensidig samarbeid mellom selskapene.


Påbygg og utstyr

Vi opplever ofte å sitte igjen med løse påbygg. Dette i fra biler som går på eksport men også på biler som blir innkjøpt for andre oppgaver enn det den er bygget med. Aktuell påbygg blir også kjøpt inn til lager.
Krokkasser, flak, kranflak - finnes som regel på lagerKEL-BERG

KEL-BERG hengerproduksjon er gått steg for steg siden den første KEL-BERG ble produsert i 1986. KEL-BERG Produserer i dag mer enn 1000 enheter i året og engasjerer etablerte underleverandører som holder høy standard. KEL-BERG tilbyr i dag et vidt rekkende sortiment av type tilhengere både for anlegg og veitransport. KEL-BERG arbeider for å etterkomme dagens behov med innovative løsninger.

Vi har til en hver tid 20 til 30 hengere på lager I Larvik

KEL-BERG kan også skreddersy hengere etter spesielle ønsker